Set thanh giằng Ultra Racing cho Vinfast Lux A

14.800.000,0

Set thanh giằng Ultra Racing gồm có :

  • Thanh cân bằng hệ thống treo trước.
  • Thanh an toàn liên kết càng dưới Ultra Racing.
  • Thanh cân bằng liên kết phía sau Ultra Racing
  • Thanh cân bằng phía sau Ultra Racing
  • Thanh chống lật Ultra Racing

0388.006.007