CHIP CHÂN GA PEDALBOX 10723752

6.990.000,0

CHIP CHÂN GA PEDALBOX

Để xe tạo ra lực kéo 300 Nm:

  • Khi không có chip chân ga, tài xế phải đạp 60% chân ga
  • Khi  chip chân ga, tài xế chỉ cần đạp 35% chân ga

0388.006.007