Dầu nhờn PTT Dynamic 10W30

1.050.000,0

– Độ nhớt tại 100 độ C, cSt: 11
– Chỉ số độ nhớt: 156
– Độ nhớt động học: 8.220@: -15 độ C
– Trị số kiềm tổng: 10,5
– Điểm đông đặc: – 21
– Tiêu chuẩn: API CI-4.

0388.006.007