GIẢM XÓC HIỆU NĂNG CAO TJM XGS REMOTE

 

GIẢM XÓC HIỆU NĂNG CAO TJM XGS REMOTE
  • Phuộc trước bên trái XGS Remote bao gồm lò xo dành cho xe CHEVROLET COLORADO & ISUZU D-MAX 2012-2020 (659RRA132PL)
  • Phuộc trước bên phải XGS Remote bao gồm lò xo dành cho xe CHEVROLET COLORADO & ISUZU D-MAX 2012-2020 (659RRA132PR)
  • Cặp Phuộc sau XGS Remote cho xe CHEVROLET COLORADO & ISUZU D-MAX 2012-2020 (650RRA232P)
  • Kit lắp đặt phuộc trước 658RMKITF32P
  • Kit lắp đặt phuộc sau 658RMKITP01
  • Tấm chắn bảo vệ Phuộc sau 663CRASGA-HD

0388.006.007