CÁCH ÂM CHỐNG ỒN DR.ARTEX

20.000.000,0

  • Để đạt được hiệu quả cách âm tốt nhất, cần thực hiện tại các vị trí:

– Cách âm 4 cánh cửa và cốp sau

– Cách âm hốc bánh xe

– Cách âm trần xe

– Cách âm sàn xe

0388.006.007